Home » 

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON) is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.


Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON) of haar toeleveranciers. Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FTNON.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Food Technology
Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON)
Head Public Relations
Postbus 299
NL - 7600 AG Almelo - Nederland
E-mail: info@ftnon.com

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON) geen controle heeft. FTNON draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Daarnaast is op de FTNON internetsite de volgende privacy statement van toepassing. FTNON adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de FTNON internetsite kennis te nemen.

 

FTNON maakt gebruik van cookies - Lees hier meer over in ons privacy statement - Verberg deze melding